Blog

Máy ép lọc là gì

Máy ép lọc là một thiết bị được sử dụng để tách rắn-lỏng, trong đó bùn được bơm vào một loạt các buồng, mỗi bộ lọc chứa một bộ lọc

Cách nhập báo chí bộ lọc từ Trung Quốc

Nếu bạn không hiểu toàn bộ quy trình vận chuyển, mua một máy ép bùn khung bản từ Trung Quốc có thể là một vấn đề đau đầu. Bài viết cung cấp dịch vụ vận chuyển từng bước

Bảo dưỡng máy ép lọc

Việc bảo trì là cần thiết cho hoạt động của báo chí bộ lọc, và nó được yêu cầu bôi trơn và bảo dưỡng các bộ phận giao phối và bộ phận truyền động; đặc biệt,