Các ứng dụng

Tái chế nước thải gốm sứ

Gốm sứ Sử dụng công nghiệp & tiêu thụ một lượng lớn nước trong sản xuất của nó trong các quy trình như Đánh bóng, Kính, Rửa khuôn, Chuẩn bị Ball Mill vv. Nước thải hoặc bùn chảy ra từ các quá trình gốm sứ này chủ yếu chứa các hạt mịn, một số hạt thô và hóa chất bao gồm lơ lửng & kim loại nặng hòa tan như kẽm & chì.

Xử lý hiệu quả nước thải hoặc bùn này đã trở nên nhiều hơn & quan trọng hơn đối với các ngành công nghiệp gốm sứ do chi phí xử lý ngày càng tăng & Các quy định nghiêm ngặt về môi trường đang được thực hiện trên toàn cầu.

Xử lý gạch men và nước thải công nghiệp thiết bị vệ sinh bao gồm các bước:

  • Cân bằng lưu lượng và tải với điều chỉnh pH
  • Xử lý sơ cấp như sàng lọc và lắng đọng sơ cấp để loại bỏ các hạt rắn
  • Quá trình đông tụ hóa học để loại bỏ tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
  • Lắng cuối cùng để giảm chất rắn lơ lửng bằng cách sử dụng lưu vực lắng hoặc chất làm sạch
  • Lọc đa phương tiện để giảm chất rắn lơ lửng không thể ổn định
  • Khử nước và xử lý bùn thải
  • Và xử lý thêm như lọc màng để loại bỏ kim loại