Hệ thống xử lý nước thải

Loại hồ bơi Xử lý nước thải

Các ứng dụng: ngành gốm sứ, ngành công nghiệp đá, Ngành công nghiệp thủy tinh, Khai thác mỏ & Công nghiệp khoáng sản, rửa than, rửa cát, kéo&Ngành công nghiệp giấy, Công nghiệp thực phẩm, Hóa chất & Ngành dược phẩm, ngành công nghiệp mạ điện, Dệt& Nhuộm, ngành công nghiệp da, municipal wastewater etc.

Tính năng: Cấu trúc đơn giản, lower cost, full automatic control system, lower labor cost and stable quality of recycling water.