Iran gốm sứ Factory

Vật liệu xử lý: Đánh bóng xử lý bùn thải trong nhà máy gốm sứ

Cấu hình thiết bị: tháp nước thải φ5000mm, Tháp lọc nước φ3000mm, máy ép lọc WAY40/800, Khu vực lọc: 40㎡

Công suất xử lý nước thải: 250tôi?/h