Nhà máy gốm sứ Việt Nam

Vật liệu xử lý: polishing sewage sludge treatment in ceramic factory

Cấu hình thiết bị: sewage tower φ4200mm, water purification tower φ2500mm, filter press WAY12/630, filtration area: 12㎡

Sewage treatment capacity: 120㎡/h