Nhà máy gốm sứ Việt Nam

Vật liệu xử lý: Đánh bóng xử lý bùn thải trong nhà máy gốm sứ

Cấu hình thiết bị: tháp nước thải φ4200mm, Tháp lọc nước φ2500mm, bộ lọc nhấn WAY12 / 630, Khu vực lọc: 12㎡

Công suất xử lý nước thải: 120㎡ / giờ